S’implanta a Catalunya el model Top A Top B de competició

0
1614

Els assistents a l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Korfbal celebrada divendres 1 de juliol a la seu de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes van aprovar la implantació la temporada 2016-17 del Top A Top B, una proposta de l’Àrea Tècnica de la FCK. Es tracta del sistema de competició holandès però que a Catalunya s’aplicarà adaptat a les seves necessitats i peculiaritats i que arriba amb l’objectiu de donar un salt qualitatiu a les lligues de la 1a i 2a Divisió Nacional.

En aquest sistema la competició es configurarà a partir d’una lliga de 1a Divisió (TOP A) lligada a una 2a Divisió (TOP B); 3a Divisió serà (2a Divisió) i es crearà una nova Sub-20 per encabir els jugadors/equips júniors, sempre que n’hi hagi suficients.

La nova lliga TOP A serà la mateixa fins ara anomenada 1a Divisió. En aquesta nova categoria hi haurà els primers equips de cada club amb l’objectiu explícit de competir per poder aconseguir representar a Catalunya en els campionats IKF a nivell internacional. La lliga Top B serà una lliga de segons equips dels clubs, amb jugadors amb un potencial en creixement i amb l’objectiu de recolzar i nodrir els seus respectius equips de TOP A. A diferència de la lliga holandesa, els jugadors del Top A no podran disputar partits de Top B. Per altra banda, la 3ª Divisió actual passarà a anomenar-se 2ª Divisió, i donarà cabuda a aquells equips dels clubs que vulguin créixer per poder arribar a pujar a TOP A i TOP B. La Lliga sub-20 englobarà tots els jugadors júniors per a poder estabilitzar aquesta franja d’edat amb unes condicions mínimes. Serà la lliga de transició entre les lligues de promoció i les lligues sèniors.

Estabilitat, creixement i gestió
Està previst que tots aquests canvis fomentin una millor gestió dels partits, ja que els equips del Top A i Top B jugaran sempre un després de l’altre tant en camp local com en visitant, la qual cosa comporta un estalvi econòmic en el desplaçament, la disponibilitat de jugadors, la imatge i també en el cost de l’arbitratge, que es veurà reflectit en una petita reducció del preu de les fitxes que també va ser aprovat en l’assemblea. Aquesta opció també obre més possibilitats de patrocini.

A nivell competitiu bàsicament suposa un creixement general del nombre d’equips, amb l’obertura de portes a nous equips a participar en la màxima categoria, obligant a dinamitzar els equips filials i fomentar la promoció amb l’objectiu d’adaptar-se a la categoria. Tot, per crear mes al·licients als equips i jugadors per progressar i voler adquirir més nivell i experiència en lligues més competitives, amb més partits, amb més nivell i amb un sistema de creixement continu.

El membre de l’Àrea Tècnica de la FCK, Luis Rosa, remarca aquest component competitiu que suposarà la implantació d’aquest sistema de competició: “A nivell de qualitat ens ajudarà a diferenciar les diferents realitats que hi ha dins del món del korfbal: Per una banda, els equips que volen estar a Top A i B han de tenir obligatòriament dos equips i posar-se les piles amb la promoció. Alhora, també hi ha una realitat més social dels equips que comencen que han d’estar en una lliga del seu nivell”. Pel que fa a la posada en marxa, Rosa deixa clar que “a mica en mica anirem treballant per adaptar el model tot respectant els casos de cada club perquè puguin optar els que vulguin a estar en el sistema Top A i Top B”.

Sancions i targetes
També en l’assemblea extraordinària es van aprovar una sèrie de temes relacionats amb l’ajornament de partits, sancions i targetes. Respecte l’ajornament de partits, s’han reduït les causes i el motius pels quals es pot modificar la data de celebració dels partits. A principi de temporada hi haurà un període de temps superior a un mes (del 7 de setembre fins el 14 d’octubre) en el que els clubs podran gestionar, planificar i adequar el calendari de joc i trobar les dates més adients per a la celebració de les diferents jornades de lliga. Passat aquest temps, només per motius de força major es podran ajornar partits. D’aquesta manera s’espera poder aconseguir que les competicions siguin el més serioses, justes, eficients i professionals possibles.

Amb aquest objectiu també s’introdueixen tot un seguit de mesures i normativa específica més detallada que ajudaran a contemplar i regular molts més supòsits i situacions que s’esdevenen durant la temporada en molts d’altres aspectes.

A mode d’exemple, es recull amb molt més detall el funcionament i la gestió de les targetes i sancions. Com a novetat, a partir d’ara les expulsions per doble targeta groga suposaran l’anul·lació d’aquestes en el còmput total del cicle de tres. Per una altra banda, les sancions per simple acumulació de targetes grogues rebudes com a jugador o entrenador del mateix club es comptabilitzaran per separat. Mesures com aquestes i d’altres més buscaran complementar un seguit de valors i principis orientats tots ells a fer d’aquest esport un veritable exemple d’esportivitat, honorabilitat i respecte per part de tots els seus participants i responsables.