Perfil del contractat

Amb el compromís d’una millor informació i transparència per part de la FCK, en aquesta secció anirem publicant tots els processos oberts de recerca de personal i col·laboradors per a la Federació.