Convocada una Assemblea General Ordinària el 24 de març

0
673

La FCK ha convocat a tots els presidents de clubs de la federació a la preceptiva Assemblea General Ordinària a celebrar el proper 24 de març a la seu de la Rambla Guipúscoa 23-25 4rt A, de Barcelona, a les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona, per tractar els següents punts:

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe del President.
  3. Informe i aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats realitzades durant l’any 2016.
  4. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’excercici econòmic vençut, corresponent a l’any 2016.
  5. Informació, discussió i aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2017.
  6. Informació, discussió i aprovació, si s’escau, de les activitats a realizar durant l’any 2017.
  7. Presentació de projectes i propostes per part dels clubs i de la Junta Directiva de la FCK, presentades per escrit abans de les 21.00h del dia 3 de març del 2017, que seran defensades pels interessats a la mateixa sessió. No han de tractar sobre la temàtica de competició, que serà objecte d’una Assemblea General Extraordinària a finals de temporada 2016-17.
  8. Elecció entre els membres de l’assemblea presents, de tres interventors per aprovar, per delegació, l’acta juntament amb el president i el secretari.