Mutualitats

Documents

Informació General

Procediment

Parte d’accidents

Sol·licitud de prestació assistència sanitària en Quadre Mèdic

L’Assistència mèdica es prestarà en els Centres del Quadre Mèdic d’Accidents Col·lectius d’Allianz. En cas d’accident cobert per la pòlissa, s’haurà de contactar amb Allianz als números de telèfon indicats, tret en casos d’urgència vital, i se li facilitaran les dades i la ubicació del Centre del Quadre Mèdic més adequat en atenció a les lesions patides.

Els telèfons són els següents:

Per a assistències a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Madrid, Cantàbria i Andalusia: 902 102 687 o 91 325 55 68

Per a assistències a la resta del territori espanyol 902 108 509: o 91 334 32 93

A títol informatiu, es pot consultar el quadre mèdic d’Allianz a la pàgina web de la Companyia: www.allianz.es

En la primera comunicació telefònica s’haurà de facilitar com a mínim:

  • Dades personals de l’accidentat i tipologia de lesions.
  • Dades del col·lectiu al qual pertany l’accidentat i número de pòlissa.
  • Data, lloc i descripció de la forma d’ocurrència.

Posteriorment, i en tot cas en un termini no superior a 7 dies, l’accidentat haurà d’aportar el Comunicat d’Accident degudament emplenat i segellat per part del col·lectiu al qual pertanyi. Es podrà facilitar el comunicat d’accident contactant amb el número de telèfon indicat o bé a través del mediador de la pòlissa.

En els supòsits que no es rebi el comunicat d’accident degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària anirà a càrrec de l’assegurat.

Important: Un cop feta la gestió el Club haurà de fer un comunicat a la FCK a administracio@korfbal.cat