Reglament de Joc

2/oct/2020 – La Federació Internacional de Korfbal (IKF) ha revisat les “Regles de Joc del Korfbal” amb l’objectiu principal de simplificar el document, fent-lo més curt, clar i fàcil de consultar. A més, la IKF Playing Rules Committee ha avaluat els múltiples experiments de regles de korfball realitzats a les competicions nacionals. Això ha donat lloc a una nova versió de “The Rules of Korfball”, que és vàlida a partir de l’1 de setembre de 2020.

A continuació teniu l’enllaç al document en .pdf amb la traducció oficial al català:

NOTA: La FCK adoptarà en gran manera la majoria d’aquests nous canvis en les regles de joc alhora que adaptant les normatives de competició que millor s’adeqüin a les competicions locals tant d’adults com d’infants. Podeu trobar l’esborrany al següent enllaç:

Enllaços als documents originals (també disponibles a www.korfball.sport/documents)

REGLAMENT DE KORFBAL (TEMP. 2020-21)

A) DEFINICIÓ I INTRODUCCIÓ

   • Què és el korfbal?
   • Objectiu i filosofia del joc
   • Com es juga a korfbal?

B) NORMATIVA DEL JOC – FCK (Les Regles del Korfbal – Set.2020)

  1. CAMP
  2. EQUIPAMENT
  3. MATERIAL
  4. PERSONES
  5. EL PARTIT
  6. INFRACCIONS DE LES NORMES DE JOC
  7. SANCIONS I MESURES DISCIPLINÀRIES

C) NORMATIVA GENERAL COMPLEMENTÀRIA DE COMPETICIÓ

De temporades anteriors:

REGLAMENT DE MINI-KORFBAL (KORFBAL 4) Temp. 2019-20

REGLAMENT DE MINI-KORFBAL (KORFBAL 4) Temp. 2019-20