Què és el korfbal?

A) DEFINICIÓ I INTRODUCCIÓ

El Korfbal és un esport que es juga amb les mans dins d’un terreny de joc rectangular on dos equips mixtos tenen l’objectiu de ficar una pilota dins de la cistella (“korf) de l’equip contrari. Les principals característiques d’aquest esport engloba habilitats polivalents, joc cooperatiu, contacte físic controlat, igualtat de gènere, dret a la possessió de pilota protegida i poder anotar des de 360° al voltant del korf. 

B) OBJECTIU I FILOSOFIA DEL JOC

Marcar el màxim de punts possibles al korf de l’equip contrari i evitar les cistelles sobre el korf que es defensa.

OBJECTIU DE L’EQUIP ATACANT:

  • Els quatre atacants han de passar-se la pilota fins que un d’ells pugui fer un llançament a cistella tenint en compte que no poden desplaçar-se més enllà d’una passa amb la pilota a les mans (el pivot sobre un peu fix està permès). L’objectiu és que amb les passades i a través dels moviments sense pilota, un dels quatre jugadors d’atac aconsegueixi el desmarcatge que li permeti fer un llançament al korf. El desmarcatge s’aconsegueix amb la combinació de moviments sense pilota que permetin aconseguir la distància necessària respecte al defensor per a poder llançar a cistella.

OBJECTIU DE L’EQUIP DEFENSOR:

  • Els defensors han d’intentar evitar que l’equip rival encistelli en el seu korf, tot intentant aconseguir recuperar la possessió de la pilota interceptant els passes dels rivals o bé agafant una pilota en trànsit entre jugadors o que caigui després d’un llançament a cistella.
  • Quan es defensa al jugador/a amb pilota, el defensor ha d’intentar cobrir el llançament de l’atacant amb el braç, posant la mà a una distància on arribaria a tocar la pilota (recordem que no es pot tocar la pilota mentre un contrari la té a les mans) i en una posició més propera al korf que la de l’atacant al que defensa. Això s’anomena DEFENSAT, i és una de les particularitats del korfbal en tant que restringeix les avantatges que tenen els jugadors més alts, ja que no els està permès fer un llançament per damunt del seu defensa si aquest està en la posició abans esmentada.

C) DESENVOLUPAMENT DEL JOC: COM ES JUGA

Els quatre jugadors que ataquen només poden jugar a la meitat del camp on hi ha la cistella de l’equip contrari (quadre d’atac) i han d’intentar encistellar-hi. Els quatre jugadors que defensen només poden moure’s dintre de la meitat del camp on hi ha la seva cistella (per a ells és el quadre de defensa) i evitar que l’equip contrari marqui punts. Aquesta situació es manté fins que es marquin dos punts, que serà quan atacants i defensors canvien de rol i, per tant, de situació en el camp.

  • (*En categories de promoció no es dona aquestes circumstància, ja que es juga en format 4×4 tot el camp). [Veure Annex 0. “Reglament de Joc Korfbal 4”]

És característic que en el korfbal els atacants es vagin movent al voltant del korf en el quadre d’atac, seguits cadascun pel seu defensor. En el joc d’atac, els canvis ràpids de velocitat i direcció per part dels atacants, que intenten desmarcar-se dels defensors per a rebre la pilota i trobar una bona posició de llançament, es combinen amb un bon treball en equip i precisió en les passades. En tot moment la cooperació i col·laboració entre els membres del grup és molt important. Els punts es poden fer de lluny o de prop (quan l’atacant supera al defensor i fa una “entrada” a cistella). La defensa intentarà interceptar els llançaments, passades o rebots per passar la pilota als quatre atacants del seu equip que resten al quadre d’atac, a l’altra meitat del camp.

Es canvia de zona o quadre i de rol (atac o defensa) cada cop que es realitzen dues cistelles. Els jugadors que ataquen passen a defensar i els que defensen passen a atacar. Així tots els components de l’equip tenen l’oportunitat de marcar punts i jugar en totes les posicions (no existeix la especialització en el joc com a defensors o atacants exclusivament).