Per Nadal s’ofereix un curs intensiu d’iniciació a tècnic/a de korfbal nivell 1

0
1610

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener s’ofereix un Curs Intensiu d’Iniciació a Tècnic/a de korfbal de nivell I a l’Oficina del Consell Esportiu del VO de Terrassa i a les pistes esportives del Club Natació Terrassa. Aquest va destinat a totes aquelles persones majors de 16 anys que pretenen dotar-se d’eines i recursos per portar a terme tasques de voluntariat relacionades amb el monitoratge del equips de promoció de la FCK..

Aquest curs té com a objectiu donar la informació bàsica en la iniciació de la formació de tècnics en aquest àmbit. El curs també inclou la informació teòrica necessària com a complement de les aplicacions pràctiques corresponents i e títol de arbitre de Categories de Promoció.

El curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport serà reconegut, mitjançant una certificació d’assistència signada, per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i la FCK. Per obtenir el certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores de classe.

Inscripcions
El curs té un cost de 50€. Cal efectuar una transferència bancària al número de compte ES26 0081 0520 8400 0114 7815 indicant NOM I COGNOMS de la persona inscrita i amb concepte CIATE. Cal enviar un comprovant de pagament al correu promocio@korfbal.cat.

Per tal de formalitzar la inscripció es necessita entregar el full d’inscripció, una fotocòpia del DNI de la Targeta Sanitària, el comprovant del pagament i, en cas de convalidar algunes de les parts del curs és obligatori presentar un certificat en què consti el temari i les hores cursades. La inscripció es pot formalitzar fins el dia 20 de desembre físicament a la seu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (C/ dels Jocs Olímpics, s/n de Terrassa), de 9.30h a 13h i de 16.30h a 19h, o també es pot fer arribar les dades enviant un e-mail al correu miquel@ceterrassa.com i promocio@korfbal.cat .

Les places estan limitades a 30 persones.

Dates
Els dies 27, 28, 29 de desembre i 2, 3 i 4 de gener les classes seran matí i tarda, mentre que el 30 de desembre i el 5 de gener només hi haurà classe al matí.

Continguts:

Bloc Comú (15 hores)

Salut i activitat físico-esportiva
Evolució Psicològica del jove esportista
Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport
Educació i esport: tècnics, pares, esportistes
Contraindicacions per a la pràctica esportiva
Lesions esportives: primera atenció davant una lesió
Aplicació pràctica de primers auxilis
Malalties transmissibles i activitat esportiva
Gènere i esport

Bloc Específic: korfbal nivell 1 (35 hores)

Reglament del korfbal
Metodologia i didàctica aplicades
Principis metodològics de l’ensenyament
Mètodes d’ensenyament i estratègies en la pràctica per a l’aprenentatge de la tècnica i la tàctica
Disseny de Sessions
Conceptes bàsics sobre planificació esportiva
Variables didàctiques que faciliten l’aprenentatge